De verhalenboom

Gespreksleiders 

Vind je het leuk om naar verhalen van anderen te luisteren, kun je ervoor zorgen dat alle deelnemers in een groep aan het woord komen en kun je de gesprekken op gang houden? En dit alles met gevoel voor de sfeer aan tafel?
Als gespreksleider leid je de tafelgesprekken. Dit doe je in een team van twee mensen: de één leidt de gesprekken, de ander registreert de verhalen. Samen bereid je de tafelgesprekken voor en evalueer je deze.

Videomakers 

Zie je verhalen direct voor je? Weet je ze om te zetten in beeldmateriaal, ook voor online? Tijdens de verhalentafelbijeenkomsten worden verhalen beknopt geregistreerd. Het is jouw taak om samen met de deelnemers deze fragmenten om te zetten in beeldmateriaal dat een breed publiek aanspreekt.

 

We nodigen je ook uit te reageren als je denkt op een andere wijze te kunnen bijdragen.

Bijeenkomsten van vrijwilligers

De vrijwilligers krijgen vooraf een op maat gemaakte training en maken tijdens deze bijeenkomst ook kennis met elkaar.
Er is regelmatig overleg tussen alle vrijwilligers over de gang van zaken in het project. Via dit vrijwilligersoverleg blijft iedereen op de hoogte van alles wat er speelt, daarnaast is het ook een klankbord voor het stichtingsbestuur.

Opgeven

Heb je interesse in een van de vrijwilligersfunctie's zoals hierboven beschreven? Opgeven kan heel eenvoudig via
het contactformulier op deze website. 
Wil je eerst meer informatie? Schroom niet en neem contact op met: 06-44639593.