Schrijvers levensverhaal

Na je opgave en een eerste kennismaking volgt een training van een dagdeel. Tijdens die training ontmoet je ook je collega-schrijvers en krijg je enkele handvatten om ter plekke aan het werk te gaan met de materie. Daarnaast ontvang je ondersteunend materiaal waar je met de verteller mee aan de slag kunt. Na de training word je door de organisatie aan een verteller gekoppeld.

Het traject in het kort

Samen met iemand van de organisatie plan je een eerste afspraak in, waarna je samen op huisbezoek gaat voor de kennismaking. De vervolgafspraken met de verteller maak je daarna zelf, meestal gaat het om ongeveer twee uur, eens per week of twee weken. Het levensverhaal wordt dan in kaart gebracht en genoteerd. Thuis werk je het uit met behulp van een computer.

Elke keer wordt hetgeen in de vorige afspraak is beschreven nagelezen, gecontroleerd en zo nodig aangepast. Samen met de verteller kijk je naar foto's en andere materialen die het verhaal kunnen ondersteunen. De foto's dienen gescand te worden. Technische ondersteuning is hierbij mogelijk.

Naast het bezoeken van je verteller, heb je maandelijks contact met de organisatie en mede-schrijvers, met o.a. lezingen en ondersteunende trainingen. Uiteraard is er tijdens deze avond ook voldoende tijd voor het uitwisselen van de ervaringen. 

Aan het eind van het traject zal het door jou geschreven verhaal nagelezen worden door mede-schrijvers en/of eindredactie. 

In de maand mei worden de boeken met levensverhalen gedrukt. Begin juni volgt een feestelijke uitreiking waarin de verteller en schrijver centraal staan.

Tijdsindicatie

Buiten het bezoek aan de verteller moet je denken aan ongeveer drie uur uitwerken per sessie.

Daarnaast is er eenmaal per maand een overleg voor de schrijvers waar de stand van zaken doorgesproken wordt en/of workshops worden gegeven die aansluiten op de vraag en/of behoefte van de schrijvers.

Opgeven: 

Wanneer een schrijver geïnteresseerd is in ons project kan ook hij/zij zich opgeven via het contactformulier

Na deze opgave wordt er contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de gang van zaken. 

Aan het begin van het seizoen (medio september) vindt een briefing plaats tussen coördinatoren en schrijvers. Tijdens deze briefing wordt informatie uitgewisseld over verwachtingen en achtergronden van de schrijvers. Aan de hand van deze informatie kan er een betere match gemaakt worden met de vertellers.