Schrijvers levensverhaal

Na je opgave en eerste kennismaking volgt er een training van een dagdeel.

Daar ontmoet je ook je collega-schrijvers en samen met wat handvatten ga je al een de slag met de materie. Tijdens deze training wordt ook ondersteunend materiaal overhandigd waar je met de verteller mee aan de slag kunt.

 

Na de training word je door de organisatie aan een verteller gekoppeld. 

Samen met iemand van de organisatie wordt een eerste afspraak ingepland, waarna je samen op huisbezoek gaat voor de kennismaking.

Daarna maak je zelf de vervolgafspraken met de verteller. Doorgaans vindt er eens per een of twee weken een afspraak plaats van ongeveer twee uur.

Tijdens deze afspraken wordt het levensverhaal in kaart gebracht en genoteerd.

Thuis volgt de uitwerking met behulp van een computer.

Daarna wordt hetgeen in de vorige afspraak is beschreven nagelezen, gecontroleerd en zo nodig aangepast.

Samen met de verteller kijk je naar foto's en andere materialen die het verhaal kunnen ondersteunen. 

De foto's dienen gescand te worden. Technische ondersteuning is hierbij mogelijk.

 

Naast het bezoeken van je verteller is er maandelijks contact met organisatie en mede-schrijvers. Tijdens deze contactavond worden er lezingen en ondersteunende trainingen gegeven. Uiteraard is er tijdens deze avond ook voldoende tijd voor het uitwisselen van de ervaringen.

 

Aan het eind van het traject zal het door jou geschreven verhaal nagelezen worden door mede-schrijvers en/of eindredactie. 

 

In de maand mei worden de boeken gedrukt en begin juni volgt er een feestelijke uitreiking waarin de verteller en schrijver centraal staan.

Tijdsindicatie

Buiten het bezoek aan de verteller moet je denken aan ongeveer drie uur uitwerken per sessie.

Daarnaast is er eenmaal per maand een overleg voor de schrijvers waar de stand van zaken doorgesproken wordt en/of workshops worden gegeven die aansluiten op de vraag en/of behoefte van de schrijvers.

Opgeven: 

Wanneer een schrijver geïnteresseerd is in ons project kan ook hij/zij zich opgeven via het contactformulier

Na deze opgave wordt er contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de gang van zaken. 

Aan het begin van het seizoen (medio september) vindt een briefing plaats tussen coördinatoren en schrijvers. Tijdens deze briefing wordt informatie uitgewisseld over verwachtingen en achtergronden van de schrijvers. Aan de hand van deze informatie kan er een betere match gemaakt worden met de vertellers.