Ambachtsschool Rotterdam (zonder geluid)

0.07 Les motor

0.32 Stoommachine

0.46 Leren klassikaal

1.10 Meester wijst aan met stok

1.22 Werken met naald en draad

1.50 Naaien op een trapnaaimachine

2.05 Kleding passen/maten nemen

2.39 Houtbewerking

2.56 Metaal bewerken?

3.09 Elektra

3.59 Zagen

5.04 Boren

5.20 Glasblazen

6.09 Schilderen

7.45 In/uitgang Ambachtsschool

Ambachtsschool Rijssen jaren 50

Er wordt een huis naast de school gebouwd. Duur 16.56

0.22 Zagen en in elkaar zetten kozijnen

2.11 Schaven

2.50 Maat uitzetten

3.56 Een gat beitelen

4.20 Zagen

4.45 Verven

5.50 Tekenen

6.20  Over een afstand met een waterpas hoogte uitmeten

7.00 Fundering uitzetten

7.30 Uitleg over onderdelen van een binnendeur

7.56 Aandachtige leerlingen

8.50 Zaagtafel/-machine

9.13 Bekisting fundering maken

10.00 Zandcement maken voor fundering

10.16 Zandcement kruien met houten kruiwagen

11.00 Zichzelf warm slaan in de kou

11.05 Maten fundering controleren

11.30 Skeletwanden plaatsen

12.30 Hoogste punt bereikt

13.21 Buitenbekleding

14.30 Rokende en koffie drinkende leerlingen

16.06 Dakkapel

16.35 Deurscharnier plaatsen

16.52 Dakpannen leggen

Huishoudschool bakt oliebollen: Amsterdam 1936

0.03 Leveren ingredienten

0.34 Kookles

1.45 Oliebollen proeven

Hervormde lagere school: Meppel 1949

0.50 Kinderen klimmen op monument

1.24 Zingen: Olleke Bolleke

2.03 Uitdelen schriftjes/rapport?

3.22 Spelen op schoolplein

3.33 Jongens vechten

3.56 Schoolbel

6.34 Te laat op school

7.00 Zwemles

8.16 Speeltuin

8.38 Zingen in de kring

9.00 Spelletjes

Jongensschool (in scene gezet)

0.00 In de rij school in (klompen)

0.45 Kattenkwaad uithalen

0.56 Meester komt de klas in

1.31 Meester gaat zitten

1.48 Dag begint met gebed

2.00 Les begint

Kermiskinderen (school voor)

0.24 Aankomst kermis

0.37 Kinderen gaan naar school

0.59 School begint

1.11 In de klas (bus)

1.30 Leesplankje

1.50 Tekenen

1.58 Kermis

Kindertehuis Maria Goretti - Tilburg jaren 50

Gaat meer over de buitenschoolse dan de schoolse uren. Duur 17.44

0.57 Lief en leed op het schoolplein, o.a. rolschaatsen

1.40 Leven in een groep

2.00 Spelletjes spelen

2.13 Huiswerk maken

2.38 Opstaan

3.25 Wassen en aankleden

3.52 Bidden

4.03 De bel wordt geluid door een non

4.20 Naar de kerk in de ochtend

4.40 Ontbijt

4.50 Je eigen bed opmaken

5.15 Naar school

5.38 Vrije tijd

7.00 Huisdieren (marmotten of hamsters)

7.28 Een hond als huisdier

8.30 Wandelen (met hond)

9.17 Naar een zandspeelplek (in de zomer)

9.49 Boomklimmen

10.22 Glijden op het ijs

10.50 Kerstbomen of dennentakken verzamelen voor een vuurtje op de hei

12.45 Verdriet om het in het tehuis zijn

12.53 Altijd aanwezige armoede

14.10 Sinterklaascadeaus

15.25 Zwarte pieten

16.25 Cadeaus uitpakken

Kleuters (Montessorischool) verhuizen:

Amsterdam 1955

0.53 Aankomst nieuwe school

0.55 Gymles in onderbroek (hoogtezon)

1.04 In de klas

1.09 Sorteren

1.11 Schoonmaken

1.17 Meisjes wassen af

Naar school (trailer)

(Duur 1.00)

0.14 Naar school wandelen

0.17 Zandbak voor de kleuters

0.24 Schoonschrijven in klas 2

0.28 Klassengymnastiek (rek- en strekoefeningen)

0.33 Zangles

0.41 Speelkwartier

0.45 Sinterklaas

Oorlogskinderen 1940-1945

Zeker begin is vooral NSB-propaganda. Duur 9.29

0.00 Spelen op het schoolplein

1.02 Steppen

0.06 Ballen

0.09 Bokkesprong

0.13 Tollen

0.17 Knikkeren

0.21 Touwtjespringen

1.28 Melkdrinken

1.33 Zwemles

1.46 Moestuin

1.55 Verkeersles

2.06 Gebombardeerde school

3.29 Indonesië

4.05 Hijsen Japanse vlag

4.15 Interneringskamp

4.50 Melkbezorging

5.03 Kermis

5.20 Joodsche wijk

5.50 Deportatie

6.29 Zwemwater/-strandje

6.47 Bijzondere fietsen (klein voorwiel, kale banden)

6.59 Hongerwinter

7.45 Bevrijding

Openbare Lagere School: Leggeloo 1963

Duur 4.31

0.00 Werken in de klas

1.05 Winkeltje spelen

2.06 Rekenen

2.29 Muziekles

2.58 Handwerkles

3.30 Topografie

4.16 Sneeuwballen gooien en ijsglijden

Internaat voor schipperskinderen:

Amsterdam 1948

0.14 Jongens helpen vader

0.19 Meisjes helpen moeder

0.28 Bokje springen aan wal

0.35 Internaat Amsterdam

0.37 Samen knutselen

0.46 Meisjes lezen/poppen

0.51 Meisjes gaan naar school

1.05 Aardrijkskunde

1.20 Schrijfles

School toen: productie van Heemkunde Antwerpen

0.15 Hoepelen op schoolplein

0.47 Knikkeren

0.59 Steppen

1.57 Luiden van de schoolbel

3.27 Beginnen met gebed

6.02 Schrijven op een leitje

8.24 Rekenen mbv telraam

Suriname (school)

0.08 Kinderen lopen naar school

0.14 In de klas

0.20 Kind weet som niet (voorzeggen)

0.32 School in plantagehuis

0.39 Speelkwartier (schaafijs)

0.56 Nieuw schoolgebouw

1.24 Planten van rijst (schoolverzuim)