Levensverhaal

Na je opgave en eerste kennismaking volgt er een training van een dagdeel.

Daar ontmoet je ook je collega-schrijvers en samen met wat handvatten ga je al een de slag met de materie. Tijdens deze training wordt ook ondersteunend materiaal overhandigd waar je met de verteller mee aan de slag kunt.

 

Na de training word je door de organisatie aan een verteller gekoppeld. 

Samen met iemand van de organisatie wordt een eerste afspraak ingepland, waarna je samen op huisbezoek gaat voor de kennismaking.

Daarna maak je zelf de vervolgafspraken met de verteller. Doorgaans vindt er eens per een of twee weken een afspraak plaats van ongeveer twee uur.

Tijdens deze afspraken wordt het levensverhaal in kaart gebracht en genoteerd.

Thuis volgt de uitwerking met behulp van een computer.

Daarna wordt hetgeen in de vorige afspraak is beschreven nagelezen, gecontroleerd en zo nodig aangepast.

Samen met de verteller kijk je naar foto's en andere materialen die het verhaal kunnen ondersteunen. 

De foto's dienen gescand te worden. Technische ondersteuning is hierbij mogelijk.

 

Naast het bezoeken van je verteller is er maandelijks contact met organisatie en mede-schrijvers. Tijdens deze contactavond worden er lezingen en ondersteunende trainingen gegeven. Uiteraard is er tijdens deze avond ook voldoende tijd voor het uitwisselen van de ervaringen.

 

Aan het eind van het traject zal het door jou geschreven verhaal nagelezen worden door mede-schrijvers en/of eindredactie. 

 

In de maand mei worden de boeken gedrukt en begin juni volgt er een feestelijke uitreiking waarin de verteller en schrijver centraal staan.

Culemborgse Verhalenboom

Gespreksleiders  

Vind je het leuk om naar verhalen te luisteren, kan je ervoor zorgen dat alle deelnemers aan het woord komen en de gesprekken op gang houden? En dit alles met gevoel voor de sfeer aan tafel. Als gespreksleider leid je de tafelgesprekken. Dit doe je in een team van twee mensen. Samen bereid je de tafelgesprekken voor en evalueer je deze. De één leidt de gesprekken, de ander registreert.

 

Videomakers 

Zie je verhalen direct visueel voor je? En weet je dat om te zetten in beeldmateriaal, ook voor online? Tijdens het project ontstaan er geschreven fragmenten. Het is jouw taak deze om te zetten in beeldmateriaal dat tijdloos is en een breed publiek aanspreekt In een team maak je de verhalen toegankelijk voor een breed publiek aanspreekt

 

Onderzoekers  

Vind je het interessant om achtergrondinformatie op te sporen, zowel op schrift als in beeld?Als onderzoeker ga je op zoek naar aanvullende informatie op (fragmenten uit) verhalen uit het verleden.

 

Schrijvers  

Maak je graag van fragmenten uit verhalen één compleet verhaal en dit in samenwerking met de verteller? Als schrijver krijg je geschreven fragmenten uit de tafelgesprekken aangereikt en ga je in samenwerking met de verteller( hiervan een volledig verhaal maken dat tijdloos en toegankelijk is voor een breed publiek.

 

We nodigen je ook uit te reageren als je denkt op een andere wijze te kunnen bijdragen.

 

Training en bijeenkomsten

De vrijwilligers krijgen vooraf een gedegen training en maken tijdens deze training ook kennis met elkaar.

Tijdens het houden van de tafelgesprekken is er twee keer per maand overleg met alle tafelleiders. Het overleg is bedoeld om gegevens met elkaar te delen en uit te wisselen en interessante verhalen in kaart te brengen.