Verhalenboom 

Het project 'De Culemborgse Verhalenboom' bestaat uit een aantal activiteiten:

 • De verhalentafels

Op verschillende locaties binnen Culemborg komen ouderen aan zogenaamde verhalentafels bij elkaar om samen herinneringen te delen. De verhalentafels zijn echte ontmoetingsplaatsen waar ouderen met elkaar in contact komen. 

 • Ontmoetingen tussen ouderen en scholieren

Leerlingen van een middelbare school werken aan een project waarbij ze stil staan bij de overeenkomsten en verschillen tussen de schooltijd vroeger en nu. Ouderen bezoeken de schoolklassen.

 • Verhalen in een boek of op video

Markante verhalen die tijdens de verhalentafels zijn verteld, worden vastgelegd in een boek of in korte films. Zo blijven de verhalen behouden en voor een groot publiek bereikbaar. Uiteraard beslissen de vertellers zelf welke van hun verhalen op deze manier worden bewaard. 

 • Het Culemborgs verhalenfestival

Aan het eind van de verhalenboomcyclus wordt er een festival in de stad georganiseerd waar iedereen welkom is. Onderdeel van het verhalenfestival is een tentoonstelling over de schooltijd van vroeger. Tijdens de feestelijke afsluiting is er onder andere aandacht voor het boek en de films die zijn geproduceerd.

  Verhalentafel, hoe werkt dat?

  Praat u graag met anderen en vindt u het leuk om naar de verhalen van anderen te luisteren? Samen in gesprek gaan en herinneringen ophalen is een goede manier om elkaar te leren kennen. De Culemborgse Verhalenboom biedt ouderen uit Culemborg de mogelijkheid om, in de periode november 2021 – maart 2022, deel te nemen aan zes tafelgesprekken van telkens twee uur.

  Het thema van 2021-2022 is ‘hoe wij opgroeiden”. In een kleine groep van circa zes personen gaat u terug kijken op uw jeugd en de stappen naar volwassenheid. Per bijeenkomst gaat het over verschillende onderwerpen, afhankelijk van de inbreng van de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan beroepskeuze, eerste werkervaringen, uitgaan, muziek, verkering, het ouderlijk huis verlaten, etc.

  De tafelgroep krijgt begeleiding van twee gespreksleiders. Een aantal deelnemers gaat op bezoek bij een middelbare school in Culemborg om daar jongeren te ontmoeten en met hen te praten over opgroeien als jongere, toen en nu.

  Per groep vindt iedere reeks tafelgesprekken steeds op een vaste locatie plaats, makkelijk toegankelijk en dicht bij u in de buurt. Op alle locaties worden maatregelen genomen in verband met Corona, zodat alles zo veilig mogelijk kan verlopen.

  De mooiste verhalen die aan de verhalentafels aan bod komen, worden later uitgewerkt en vastgelegd in de vorm van een boek, een tentoonstelling en enkele korte films. Uiteraard beslissen de vertellers zelf welke verhalen zij op deze manier willen delen met een groter publiek. 

  Opgeven

  Bent u een oudere inwoner van Culemborg (geboren tussen 1930 en 1955) en u vindt het leuk om met andere oudere inwoners van Culemborg in gesprek te gaan over herinneringen aan vroeger? Wacht niet en meld u aan!

  Opgeven kan via het telefoonnummer of  e-mailadres dat te vinden is onderaan elke pagina van deze website.

  Daarna wordt met u contact opgenomen om door te spreken wat de verwachtingen zijn en om uw adresgegevens te noteren zodat we u kunnen indelen op een locatie zo dicht mogelijk bij uw huis.