De Culemborgse verhalenboom bestaat uit een aantal elementen:

- De verhalentafels

Op verschillende locaties binnen Culemborg worden verhalentafels gehouden.

- Verhalen in een boek

De mooiste, indrukwekkendste of leukste verhalen die tijdens de verhalentafels worden verteld zullen worden vastgelegd in een boek. De verteller van het verhaal of de anekdote houdt de regie in handen. Een schrijver tekent het volledige verhaal op.

of

- Verhalen op video

De ludiekste verhalen gaan wij proberen vast te leggen op film. Zo blijven de verhalen levendig en voor een groot publiek bereikbaar. Dit gaat in overleg met de verteller.

 

- Het Verhalenfestival

Aan het eind van de cyclus wordt er een festival georganiseerd waar iedereen welkom is.

Onderdeel van het verhalenfestival is een tentoonstelling van voorwerpen, foto's en onderwerpen die tijdens de verhalentafels aan bod zijn gekomen. 

De boeken en video's zullen besproken worden en getoond.