Historie

ElkWelzijn Culemborg is in 2014 begonnen met het laten schrijven van levensverhalen voor Culemborgers. In 2015 werd dit project herhaald. 

Toen begin 2016 bleek dat ElkWelzijn zou stoppen met het voorzetten van het project, hebben enkele schrijfsters de handen ineengeslagen en zijn mogelijkheden gaan onderzoeken dit project toch door te laten gaan.

Door het zoeken van sponsoren en met ondersteuning van ElkWelzijn is het project Levensverhaal Culemborg in september 2016 van start gegaan.

Zo is in de afgelopen jaren voor een kleine vijftig oudere inwoners van Culemborg hun levensverhaal opgeschreven. Veel verhalen zijn de revue gepasseerd. Kleine en grote gebeurtenissen uit het verleden werden opgehaald en opnieuw beleefd. De verhalen waren zonder uitzondering prachtig en regelmatig besefte de organisatie dat het jammer was dat de verhalen maar voor een kleine kring mensen bewaard zouden blijven.

Daarom is in de loop van 2019 gestart met het ontwikkelen van een nieuw project: De Culemborgse Verhalenboom. De mooiste verhalen die tijdens de gesprekken naar voren komen, zullen worden genoteerd en verder worden uitgewerkt.

Aan het eind van het traject zoekt de organisatie dan de verhalen uit die zich het beste lenen voor publicatie. Enerzijds via een boek met allerlei verhalen over het gekozen thema, anderzijds proberen zij met een videogesprek de verhalen vast te leggen en te voorzien van achtergrondinformatie.

 

In augustus 2019 is een stichting opgericht: Stichting Levende Verhalen Culemborg.