Het bestuur

Voorzitter

Loes van Baaren

Ik ben Loes van Baaren, geboren en getogen in Haarlem, vervolgens woonde ik ruim 20 jaar in de Achterhoek en sinds 1996 woon ik, samen met Erik, met veel plezier in Culemborg. We zijn hier 'toevallig' terecht gekomen omdat we een plek zochten die centraal lag i.v.m. ons werk, Culemborg dus!! Zowel in mijn werk als privé houd ik van avontuur. Ik heb altijd met mensen gewerkt die het in het leven wat minder hebben getroffen: o.a. moeilijk opvoedbare jongens, een TBS kliniek, opvang voor asielzoekers, de verslavingszorg/reclassering, voogdijvereniging en maatschappelijk werk. Ik vond het een uitdaging en bijzonder interessant werk. Werken met mensen vind ik boeiend, zoeken naar het hoe en waarom van het menselijk handelen en hoe dat zich weer verhoudt tot anderen. Op zoek naar een nieuwe uitdaging ben ik bij Levensverhaal Culemborg terechtgekomen. Het is mooi om te horen hoe ieder mens zijn eigen bijzondere levensverhaal heeft en hoe belangrijk het is om dit te delen met anderen. Inmiddels heeft LevensVerhaal zich ontwikkeld en doe ik met plezier mee om de Verhalenboom gestalte te geven.

Algemeen bestuurslid

Huub Baijens

Als je ouder wordt is het prettig om (mooie) herinneringen op te halen en die te delen met anderen. Ik ben 71 jaar, sta nog vol in het leven, maar merk ook, dat ik veel meer dan vroeger geneigd ben om het verleden weer op te halen.

Het plezier dat het vertellen van iemands persoonlijke verhalen kan oproepen, heb ik de afgelopen twee jaar ervaren als schrijver, en later als filmmaker van het levensverhaal van twee oudere Culemborgers.

De komende twee jaar wil ik me vooral bezighouden met het organiseren en uitvoeren van het nieuwe project De Culemborgse Verhalenboom. Ik ben heel benieuwd wat Culemborgers elkaar te vertellen hebben aan de verhalentafels en hoe we een aantal verhalen naar buiten kunnen brengen in de vorm van een Culemborgs verhalenboek en een paar korte films,

De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest als organisatieadviseur. Ik woon sinds 2001 in Culemborg, maar ben tot voor kort nauwelijks lokaal actief geweest. Voor mij zijn de projecten van de stichting Levende Verhalen ook een manier om Culemborg en de Culemborgers, in al hun diversiteit, nu eens echt te leren kennen.