Voor de schrijver

Wanneer een schrijver geïnteresseerd is in ons project kan ook hij/zij zich opgeven via deze website. 

Na deze opgave wordt er contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de gang van zaken. 

Aan het begin van het seizoen (medio september) vindt een briefing plaats tussen coördinatoren en schrijvers. Tijdens deze briefing wordt informatie uitgewisseld over verwachtingen en achtergronden van de schrijvers. Aan de hand van deze informatie kan er een betere match gemaakt worden met de vertellers.

Voor de verteller

Een verteller kan zichzelf opgeven bij een van de coördinatoren of via deze website. Uiteraard kan een verteller ook door een familielid of verzorgende worden aangemeld.

Na uw opgave wordt er telefonisch contact met u opgenomen voor een eerste kennismaking.

Tijdens dit contact wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek bij u door een van de coördinatoren. Bij dit bezoek wordt de gehele gang van zaken met u doorgenomen en ook kunt u uw verwachtingen kenbaar maken. 

Aan de hand van dit kennismakingsgesprek wordt u aan een schrijver gekoppeld.